Novinky

Srpen 2011 - Mezinárodní průzkum komunikace lékař-pacient

V srpnu 2011 jsme uskutečnili v České republice průzkum zaměřený na vnímání komunikačních schopností lékařů, na důvěru k jejich léčbě a na poslušnost nás jako pacientů.

Více informací

Březen 2011 - Zemětřesení v Japonsku

Mareco s.r.o. se jakožto člen Gallup International Association se na přelomu března a dubna zúčastnilo celosvětového průzkumu na téma sledovanosti zemětřesení v Japonsku z března 2011 a následných událostí v jaderné elektrárně Fukushima. Součástí výzkumu bylo i zjišťování dopadů na vnímání bezpečnosti jaderných zařízení.

Více informací