Profil společnosti

Již od roku 1997 provádíme výzkum trhu v ČR a nabízíme pro naše zákazníky kompletní služby spojené se získáváním, zpracováním a vyhodnocováním informací nutných pro marketingové rozhodování. Nejsme pouhým dodavatelem dat sebraných na českém i zahraničním trhu, ale dokážeme poskytovat našim zákazníkům seriózní podklady pro marketingové rozhodování opírající se o relevantní, kvalitní a aktuální informace získané průzkumem trhu, o naše zkušenosti a znalosti v oboru výzkumu trhu, marketingu a analýzy dat.

Naše zaměření

Mareco s. r. o. nabízí kompletní služby v oblasti výzkumu trhu. V týmu společnosti Mareco pracují graduovaní ekonomové a psychologové s dlouholetými zkušenostmi v oblasti výzkumu trhu, vysokoškolští učitelé přednášející výzkum trhu a propagaci, autoři řady odborných publikací v ČR i v zahraničí. V týmu jsou rovněž matematici, sociologové a další profese.

Na poli kvantitativního výzkumu úzce spolupracujeme s naší mateřskou společností PSYMA Praha s. r. o., která se zaměřuje převážně na kvalitativní metody výzkumu trhu. Ve spolupráci s naší mateřskou firmou PSYMA Praha s. r. o. tedy poskytujeme našim zákazníkům komplexní služby jak na poli kvalitativního, tak na poli kvantitativního výzkumu.

Našim zákazníkům nabízíme služby v oblasti spotřebitelských výzkumů i B2B výzkumů. Sběr dat jsme schopni provádět pomocí klasického Face-to-Face dotazování, pomocí internetových šetření, pomocí telefonických dotazování a rovněž pomocí kvalitativních metod jako jsou individuální hloubkové rozhovory či skupinové diskuse.

Standardy kvality

Členství našich vedoucích pracovníků ve sdružení ESOMAR (European Society for Marketing Research) znamená přijetí a respektování zásad práce stanovených tímto sdružením a zaručuje dodržování vysokých požadavků na kvalitu prováděných výzkumů.

WIN/Gallup International

Mareco s. r. o. je součástí rozsáhlé mezinárodní sítě WIN/Gallup International. Naše společnost se zde jako reprezentant České republiky účastní rozsáhlých výzkumů veřejného mínění, které jsou prováděny ve více než 160 zemích celého světa. S výsledky těchto výzkumů pracují instituce jako Mezinárodní Červený Kříž, Transparency International, Světové Ekonomické Fórum, Světová Banka atd.