Kvalitativní výzkum

Plně vybavené studio pro skupinové diskuse

 • v centru Prahy
 • jednocestné zrcadlo
 • audio/video vybavení
 • vybavení kuchyně pro testy s ochutnávkami
 • simultální­ překlady (angličtina, němčina, francouzština, ruština, ...)
 • pří­mé nahrávání­ na DVD/VHS (včetně simult. překladu)
 • možnost on-line přenosu skupinové diskuse přes Internet

Zkušení moderátoři a analytici

 • vlastní zaměstnanci, externí spolupracovníci
 • moderátoři/analytici s psychologickým vzděláním
 • moderátoři hovořící cizími jazyky (brífinky, následné rozbory, prezentace ...)

Použití speciálních kvalitativních (psychologických) metod

 • nepřímé dotazování
 • projektivní techniky
 • asociace
 • ...

Metody

 • Individuální (hloubková) interview
 • Skupinové diskuse

Základní produkty

 • Analýzy Image (Image značky, výrobku, společnosti, ...)
 • Spotřební chování (preference, motivace, )
 • Nákupní chování (preference, rozhodovací stromy)
 • Psychologické výzkumy – motivační struktury, zvyklosti, spotřeby, hodnoty spotřebitelů
 • Mystery shopping
 • Konceptové testy (široké spektrum testů)
 • Kvalitativní výzkumy veřejného mínění – vnímání politických, ekonomických, ekologických, ... problémů / opatření / záležitostí
 • Segmentace – definice cílových skupin pro produkt, typické vlastnosti/chování skupin spotřebitelů, ...