Analýza kvantitativních dat

  • hledání závislostí ukrytých v rozsáhlých datových souborech
  • porozumění složitým komplexním datovým strukturám
  • efektivní využití sbíraných dat
  • zkoumání vzájemných závislostí v datech z nejrůznějších zdrojů
  • používání speciální metod a algoritmů dobývání znalostí z databází
  • prezentace výsledků ve srozumitelné formě (stromy, grafy, pravidla, ..)
  • pomoc při interpretaci nalezených výsledků (vztahů, zákonitostí, závislostí, ...)