Průzkum trhu a veřejného mínění

Vítejte na stránkách společnosti Mareco s. r. o.

Již od roku 1997 provádíme výzkum trhu v ČR a nabízíme pro naše zákazníky kompletní služby spojené se získáváním, zpracováním a vyhodnocováním informací nutných pro marketingové rozhodování.

Komplexní služby v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění

Nejsme pouhým dodavatelem dat sebraných na českém i zahraniční­m trhu, ale dokážeme poskytovat našim zákazní­kům seriózní­ podklady pro marketingové rozhodování­ opí­rají­cí­ se o relevantní­, kvalitní­ a aktuální­ informace zí­skané průzkumem trhu, o naše zkušenosti a znalosti v oboru výzkumu trhu, marketingu a analýzy dat.

Informujte se o řešení přímo na míru!

Flexibilně reagujeme na vaše požadavky, cenové nabídky i návrh řešení připravíme rychle a odborně. Volejte na +420 244 090 211 nebo pište na info@mareco.cz.

Těšíme se na spolupráci.


Mareco s. r. o. je součástí rozsáhlé mezinárodní sítě WIN/Gallup International jakožto reprezentant pro Českou republiku.