Desk research, Expertní rozhovory

  • předplacený přístup do databází specializovaných na nejrůznější obory
  • přístup do knihoven (veřejných, technických, ...)
  • kontakty v institucích poskytujících specializované informace (obchodní informační centra, Obchodní komora ČR, centra pro průmyslové informace, ...)
  • databáze českých firem
  • síť externích konzultantů pro nejrůznější obory (medicínské, technické, finanční, průmyslové, ...)