Kvantitativní výzkum

Face-to-Face dotazování

 • přibližně 350 tazatelů plně pokrývajících Českou republiku

Studio pro telefonické (CATI) dotazování

 • 6 CATI stanic ve vlastním studiu
 • kombinace se systémem HomeCATI
 • školení tazatelé s praxí
 • pro velké projekty – outsourcing
 • možnost on-line sledování průběžných výsledků

Internetové dotazování

 • webové servery s rychlou internetovou konektivitou
 • pop-up rekrutování, emailové rekrutování
 • možnost on-line sledování průběžných výsledků

Reprezentativní výzkumy

 • kvótní výběr na základě obvyklých kritérí – region, velikost obce, pohlaví, věk, atd.
 • náhodný výběr – např. stratifikovaný náhodný výběr (region, velikost obce) + metoda „next birthday“

Fieldwork quality management

 • pravidelná školení tazatelů
 • plánování struktury a rozvoje tazatelské sítě
 • široké spektrum tazatelů (studenti i zaměstnaní lidé, mladší i starší tazatelé, muži i ženy, ...)
 • školení pro každý projekt (telefonem + písemné instrukce, pro některé projekty – účast na školení v našich školících místech po České republice)
 • pravidelná rotace tazatelů účastnících se výzkumů (zohledňována kvalita jejich práce)
 • po každém projektu – kontrola tazatelské práce v domácnostech,kde byly rozhovory provedeny (telefonicky, poštou)

Základní produkty

 • Měření penetrace (znalost značek, hlavní značka, vedlejší značka, loajalita, atd.)
 • Nákupní chování (nákupní kanály, frekvence nákupu, nakupované množství, atd.)
 • Spotřební chování (úroveň spotřeby, podmínky spotřeby, atd.)
 • Výzkumy spokojenosti zákazníků (analýzy slabých a silný stránek, možnosti ke zlepšení, atd.)
 • Cenové testy (cenové pozicionování, kritické cenové prahy, cenová elasticita, optimální cena, atd.)
 • Testy designu, testy Image, testy jména, konceptů, ...
 • Conjoint analýza
 • Výzkum reklamy a médií
 • Výzkum veřejného mínění
 • Data mining (analýzy komplexních strukturovaných dat za použití speciálních algoritmů)

Omnibus

 • periodicky na měsíční bázi
 • populace 18+
 • reprezentativní pro Českou republiku
 • náhodný výběr